หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ทันสมัย
เอกสารต้นฉบับเป็นของ W3C และถือเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถอ่านประกอบเพื่อความถูกต้อง
Original Document Un-colored scrollbars

เว็บสไตล์ชีท
CSS ทิป & ทริค

(หน้านี้มีการใช้ CSS สไตล์ชีท)

แก้สีสกอล์บาร์ให้ปกติ

ไม่นานมานี้บางเบราเซอร์ (IE, Konqueror) ได้รองรับการทำงานของ properties 'scrollbar-shadow-color', 'scrollbar-track-color' และอืนๆแล้ว. properties เหล่านี้ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน CSS หรือผู้ผลิตรายใด และทำให้สกอล์บาร์มีสีที่ผิดไปจากปกติซึ่งอาจสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้บางส่วนได้ เราสามารถแก้ไขค่าสีสกอล์บาร์นี้ได้โดยการปิดการทำงานของ properties ดังกล่าว

ท่านสามารถปิดการทำงานของ properties ดังกล่าว และทำให้เบราเซอร์ของท่านมีสีที่ปกติได้โดยการใช้้ สไตล์ชีทที่กำหนดโดยผู้ใช้ และคำประกาศ '!important' ท่านสามารถใช้สไตล์ีชีืทที่กำหนดโดยผู้ใช้ได้จากเมนู options/settings ของเบราเซอร์ ใน IE ท่านปรับได้จากแท็บ "Accessibility" ส่วน Konqueror สามารถปรับได้จากแท็บ "Stylesheets" โดยท่านต้องสร้างสไตล์ชีทส่วนตัวขึ้นมาก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

 1. หากท่านยังไม่มีสไตล์ชีทที่กำหนดโดยผู้ใช้ ท่านสามารถสร้างไฟล์ CSS ขึ้นใหม่
 2. วางโค้ดด้านล่างไว้ที่ใดก็ได้ในไฟล์สไตล์ชีทของท่าน:
  body, html {
   scrollbar-face-color: ThreeDFace !important;
   scrollbar-shadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-highlight-color: ThreeDHighlight !important;
   scrollbar-3dlight-color: ThreeDLightShadow !important;
   scrollbar-darkshadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-track-color: Scrollbar !important;
   scrollbar-arrow-color: ButtonText !important;
  }
 3. กำหนดพาธของไฟล์ดังกล่าวในกล่องข้อความของเบราเซอร์ในเมนูที่แจ้งไว้ข้างต้น

ท่านอาจต้องเปิด ปิดเบราเซอร์ใหม่เพื่อให้สไตล์ชีทใหม่ทำงาน และทดสอบการทำงานของสไตล์ชีทโดยกดลิ้ง ทดสอบ

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
เขียนวันที่ 17 มกราคม 2001;
ปรับปรุงล่าสุด $วันที่: 2009/03/03 12:46:42 $ GMT