ทดสอบการทำขอบมนและเงาตกทอดใน CSS3 ตัวอย่าง2

ท่านเห็นกล่องข้อความสีเขียวจางมีขอบมนและเงาตกทอดด้านล่างและด้านขวาหรือไม่? หากท่านไม่เห็นกล่องดังกล่าว แสดงว่าเบราเซอร์ท่านไม่รองรับคำสั่งของ CSS3 ซึ่งในปัจจุบัน (มกราคม 2004) มีเพียงเบราเซอร์ในขั้นทดลองเท่านั้นที่สามารถรองรับขุดคำสั่ง 'border-radius' และ 'box-shadow'