หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ทันสมัย
เอกสารต้นฉบับเป็นของ W3C และถือเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถอ่านประกอบเพื่อความถูกต้อง
Original Document Don't use “custom DTDs”!

อย่าใช้ “DTDs กำหนดเอง”!

<blink>?

ห้ามใช้!

อย่าทำเช่นนี้!

ในทางเทคนิคแล้วการเพิ่มอีเลเมนต์เพื่อใช้งานทำโดย เขียน “DTD กำหนดเอง” และระบุไว้ที่บรรทัดแรกของเอกสาร (ในบรรทัด DOCTYPE) DTD กำหนดเอง สามารถทำขึ้น ดังตัวอย่าง โดยคัดลอก HTML4 DTD และปรับแต่ง

อย่าทำเช่นนี้! หน้าเอกสารควรมีความถูกต้องทางความหมายและทางซินแท็ค SGML และ XML เป็นเพียงการกำหนดซินแท็ค ขณะที่ HTML และ XHTML กำหนดความหมาย ถ้าท่านใส่อีเลเมนต์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่รู้จักมัน …

แน่นอนว่าท่านสามารถทดลอง เช่น เพื่อทดลองเกี่ยวกับมาตรฐานของรูปแบบเว็บไซท์ แต่หากไม่ใช่เพื่อเหตุผลดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ควรใช้อีเลเมนต์ที่กำหนดขึ้นเองนี้

CSS Valid CSS!

Bert Bos
Webmaster
เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2001;
ปรับปรุงล่าสุด $วันที่: 2009/03/03 12:46:42 $ GMT