หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็น เอกสารแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ทันสมัย
เอกสารต้นฉบับเป็นของ W3C และถือเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถอ่านประกอบเพื่อความถูกต้อง
Original Document SAC: The Simple API for CSSคาสเคดดิ้งสไตล์ชีท
SAC: API อย่างง่ายสำหรับ CSS

(This page uses CSS style sheets)

CSS

CSS1

CSS2

ชุดทดสอบ CSS1

สไตล์หลักของ W3C

ตัวตรวจสอบ CSS

SAC 1.0 คือ มาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับตัวแปลภาษา CSS สนับสนุน CSS1, CSS2, CSS3 (กำลังพัฒนา) และภาษาอื่นที่พัฒนาแยกมาจาก CSS ได้

สถานะ

ข้อติชม และเสนอแนะต่อ SAC สามารถส่งไปยังเมล์สาธารณะได้ที www-style@w3.org คลังจดหมายสามารถติดตามได้ที่ http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/.

API นี้เป็นรุ่นเบต้า ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุง แทนที่หรือละทิ้ง เมื่อมีการออกรุ่นใหม่ได้ จึงอาจไม่เหมาะสม หากใช้ API เป็นแหล่งอ้างอิง มากกว่าการเข้าใจว่าเป็นงานที่อยู่ระหว่างพัฒนา API นี้อยู๋ระหว่างการพัฒนา และไม่ได้มีการรับรอง หรือเห็นชอบอนุมัติจากสมาชิกกลุ่มงานสไตล์ของ W3C

API นี้เป็นผลงานของ กลุ่มงานสไตล์ของ W3C

บันทึก

SAC 1.3:การใช้งานร่วมกับ Java

SAC 1.3: การใช้งานร่วมกับภาษา C

SAC 1.3: การใช้งานร่วมกับ Ruby

SAC 1.0:การใช้งานร่วมกับ Perl

CSS Valid CSS!

Bert Bos
ปรับปรุงล่าสุด: 2010/04/07 15:59:35 GMT